back-office


Dzisiaj, w dobie ogromnej konkurencji, efektywności poszukuje się usprawniając zarówno procesy podstawowe jak i te obsługiwane przez  „back-office”.


Dedykowana aplikacja dla Banków Spółdzielczych do zarządzania „back-office” zapewnia:

1. Podniesienie efektywności pracy banku w zakresie „back office” poprzez:

  • prowadzenie wspólnej bazy dokumentów dla Centrali i Oddziałów;
  • natychmiastowy dostęp do dokumentów dla osób upoważnionych;
  • możliwość podejmowania decyzji bez konieczności fizycznego przemieszczania się pracowników;
  • utrzymanie dostępnej w każdej chwili, pełnej historii kontaktów z klientami;
  • możliwość wykorzystania zawsze aktualnych wzorców dokumentów.

2. Wzmocnienie kontroli Zarządu i Kierowników Oddziałów poprzez:

  • pełne monitorowanie dostępu do dokumentów;
  • utrzymywanie historii zmian w dokumentach;
  • monitorowanie obciążenia pracowników i wychwytywanie „wąskich gardeł”;
  • dostęp do zawsze aktualnych informacji o postępach w załatwianiu spraw;
  • automatyczne przypominanie o zbliżających się terminach zakończenia spraw.

3. Automatyzację wybranych dedykowanych procesów:

  • zarządzanie regulacjami:
    • szybki dostęp do zawsze aktualnych regulacji;
  • klarowna odpowiedzialność za aktualizacje;
    • dostęp do archiwalnych regulacji dla upoważnionych pracowników;
    • w pełni kontrolowany proces przygotowania i zatwierdzania;
    • możliwość rejestracji pełnej historii dostępu do dokumentów;
  • obsługa reklamacji:
    • ujednolicony sposób rejestracji reklamacji;
  • automatyczna lub ręczna dekretacja spraw do odpowiedzialnych pracowników;
  • automatyczne monitorowanie terminów;
    • wzorce standardowych pism wysyłanych z banku;
    • rejestracja kontaktów z klientami;
    • dostęp do pełnej ścieżki załatwiania sprawy;
    • łatwe śledzenie statusu sprawy.

4. Automatyzację standardowych procesów pomocniczych, takich jak:

  • obieg korespondencji przychodzącej;
  •  obieg faktur kosztowych;
  • zatwierdzanie i rozliczanie delegacji;
  • obieg wniosków urlopowych

Aplikacja gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych w bazie dokumentów,  oraz zapewnia pełną kontrolę dostępu do dokumentów.

 Przeczytaj więcej o systemie iP24 dla Banków Spółdzielczych oraz jego funkcjach.