Aktualności

Cyber bezpieczeństwo w firmach produkcyjnych

Na stronach www Magazynu Przemysłowego ukazał się artykuł inspirowany webinarium, które mieliśmy przyjemność wspóprowadzić w ramach programu Diginno, realizowanego w Polsce przez Krajową Izbę Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji.

Zapraszamy do lektury: Artykuł


Webinarium

Finansowe skutki cyberataków dla firmy i jej zespołu

Jako Partner Merytoryczny Akademii ICT Centrum Szkoleniowego Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w webinarium na temat Finansowych skutków cyberataków dla firmy i jej zespołu.

Webinarium odbędzie się 29.09.2020 o godzinie 11.00.

Link do rejestracji i szczegóły znajdą Państwo na stronie Akademii ICT.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Biała Lista

Od września 2019 r. płatności faktur powyżej 15 tys. zł powinny być realizowane tylko na zarejestrowany rachunek bankowy sprzedawcy. Dla celów weryfikacji czy konto na fakturze jest poprawne służy tzw. biała lista podatników VAT. W rejestrze tym umieszczone są aktualne dane płatników VAT (rejestracja, wyrejestrowania, status) wraz z poprawnymi i aktualnymi rachunkami bankowymi przedsiębiorców. O ich poprawność i aktualność przedsiębiorcy muszą zadbać sami. Jeżeli przedsiębiorca wpłaci należności na inny numer rachunku niż wskazany na białej liście może liczyć się z karą.

Każdorazowe sprawdzanie czy kontrahent znajduje się na białej liście i czy mamy jego poprawny rachunek bankowy będzie wymagało czasu i podniesie koszty operacyjne przedsiębiorstwa. W dodatku o pomyłkę niestety będzie bardzo łatwo.

Spółka mis²  zautomatyzowała ten proces. Funkcjonalność sprawdzania białej listy została wbudowana w moduł finansowy aplikacji iPartner24. Sprawdzenie czy kontrahent Twojej firmy jest aktywnym płatnikiem VAT i czy posiadasz aktualny numer rachunku odbywa się automatycznie przed wykonaniem płatności.

W celu poznania szczegółów rozwiązania oraz oferty zapraszamy do kontaktu.


Spotkanie Dyrektorów Finansowych Dialog

Spółka mis², reprezentowana przez Bożenę Skibicką, jako Partner Digital Finance Excellence brała udział w spotkaniu przygotowanym przez Dyrektorów Finansowych ‘’Dialog’’.  Wydarzenie miało miejsce 9.10.2019 w Poznaniu.

Poruszone zostały następujące tematy:

1.Kiedy raportowane dane ułatwiają menedżerom i zarządowi podejmowanie decyzji, a kiedy wcale nie są pomocne, wywołują pytania, podejrzenia i wątpliwości. Scenariusze.

2.Wartość z automatyzacji procesów dla prawidłowego raportowania, zwiększającego sprawczość zarządzania

3.Ryzyka nieprawidłowego raportowania, raportowania na podstawie błędnych czy niewłaściwych danych czy błędnej interpretacji przesyłanych danych, szczególnie przez osoby spoza firmy, np. organy kontrolne. Przyczyny błędów w danych.

4.Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji. Złudzenie racjonalności.

5.Technologia IT jako źródło nowych przychodów w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, handlowych, innych.

Zapraszamy do relacji z wydarzenia: Relacja 9 październik 2019


Transformacja cyfrowa Banku Spółdzielczego w Miliczu

Od 15 czerwca 2019 roku praktycznie wszystkie dokumenty w back-office (oprócz dokumentów kadrowych) krążą w Banku Spółdzielczym w Miliczu wyłącznie elektronicznie.

„Patrząc z perspektywy czasu, oceniam, że udostępnienie pracownikom elektronicznego miejsca pracy poprzez wdrożenie  systemu obiegu dokumentów zdecydowanie podniosło efektywność naszej pracy. Pracujemy szybciej, sprawniej, popełniamy mniej błędów. Wdrożenie kosztowało nas bardzo dużo wysiłku, ale w przeważającej większości był to czas poświęcony na usprawnienie wewnętrznych procesów, w tym zidentyfikowanie i wyeliminowanie wąskich gardeł. Dopiero tak zmodyfikowane procesy zostały zaimplementowane w systemie informatycznym. Dzisiaj wdrożony system nie tylko zwiększył efektywność pracy, ale stał się narzędziem do dalszego usprawniania, zmotywował pracowników do szukania usprawnień i kreatywnego wykorzystania dostarczanych przez system narzędzi.
Nie wyobrażam sobie już dzisiaj pracy w tradycyjnym, papierowym systemie.”

Katarzyna Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu

„Wysoka efektywność organizacyjna banku jest jednym z warunków, aby nasz bank był konkurencyjny i wzmacniał swoją pozycję na rynku. Musimy małym zespołem realizować takie same zadania jak duże banki komercyjne. Dlatego uznaliśmy, że musimy nauczyć się wykorzystywać dostępne na rynku narzędzia, aby sprostać stawianym przed nami wymaganiom. Zaczęliśmy od uporządkowania sposobu przechowywania i przetwarzania dokumentów eliminując korespondencje papierową i papierowy obieg korespondencji wewnątrz banku, a teraz przyszła kolej na procesy. Uznaliśmy, że zarządzanie dokumentami kosztowymi w formie elektronicznej pozwoli nam przyspieszyć obieg faktur i wyeliminować stresujące momenty, kiedy komuś przypomniało się, że ma w swojej szufladzie dokument, którego termin płatności już minął. Przez jakiś czas uczyliśmy się wspólnie z dostawcą aplikacji jak ten proces finansowy zautomatyzować, ale warto było poświęcić na to czas. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone wcześniej testami przebiegło bardzo sprawnie i teraz z przyjemnością patrzę na zadowolone miny moich pracowników, bo korzystają z systemu, który współtworzyli. Nie jest to oczywiście koniec pracy, bo z pewnością przyjdą nam do głowy nowe pomysły jak pracować lepiej i efektywniej. Wierzę jednak, że rozwiązanie, jakim dysponujemy podoła i stopniowo coraz więcej pracy wykonywać będzie za nas system informatyczny.”

                      Edyta Melchior – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu

Informacja o wdrożeniu


Elektroniczna faktura

Zgodnie z przepisami, począwszy od 18 kwietnia 2019 r., instytucje realizujące prace w ramach zamówień publicznych są zobowiązane do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (więcej na stronie https://efaktura.gov.pl).

System obiegu dokumentów i spraw Urząd 2020 został przygotowany do obsługi elektronicznych faktur. Przygotowana funkcjonalność zapewnia automatyczne pobieranie faktur z platformy PEF, rejestrację oraz wizualizację dokumentu w systemie obiegu dokumentów.

W ramach kolejnych zmian przepisów regulujących konieczność odczytywania innych dokumentów oraz wraz z rozwojem usług Platformy mi planuje dostarczanie kolejnych  aktualizacji umożliwiających pobieranie lub wysyłanie innych niż faktura dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna faktura


Monitorowanie efektywności pracy urzędu

Oferujemy aplikację, służącą do monitorowania efektywności pracy urzędu. Pobierając dane z dowolnego elektronicznego obiegu dokumentów MEP-Urzędy pozwala zobaczyć m.in.:

  • ilość wpływających dokumentów (co umożliwia przygotowanie adekwatnej liczny zasobów na szacowany okres wzmożonego napływu).
  • ilości zakładanych spraw (także w podziale na typy spraw – podział w oparciu o klasyfikację JRWA)
  • czas trwania procedowanych spraw (w podziale na pracowników i wydziały)
  • ilość spraw załatwianych terminowo (dodatkowo system alarmuje, gdy sprawa jest zagrożona przeterminowaniem)
  • obciążenia sprawami (dla pracowników i wydziałów, także w perspektywie czasowej)
  • rodzaj klientów zgłaszających sprawy
  • statystyki pracowników w kontekście sprawności załatwiania spraw.

Rozwiązania dostępne jest w wersji przeglądarkowej.

Monitorowanie efektywności


Nowości Qlik Sense

Realizując kolejne projekty wciąż podnosimy swoje kompetencje we wdrożeniu rozwiązań z obszaru analityki biznesowej. Wykorzystujemy technologię Qlik Sense.
W załączonym pliku przedstawiamy zebrane nowości wprowadzone przez firmę Qlik od początku 2019 roku.

Nowości


W dniach 18-19 września firma mis² uczestniczyła w Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

”Forum Liderów Banków Spółdzielczych to największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.”

Wydarzenie zorganizowane było przez  Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Zapraszamy do lektury artykułu Nowoczesny Bank Spółdzielczy w Miliczu, który zwiększył efektywność swojej pracy wdrażając narzędzia zaprojektowane i wdrożone przez Specjalistów mi.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy w Miliczu

Jeżeli temat jest interesujący dla Twojej organizacji to zapraszamy do kontaktu z mi. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.