Artykuły o wdrożeniach

Transformacja cyfrowa Banku Spółdzielczego w Miliczu

Od 15 czerwca 2019 roku praktycznie wszystkie dokumenty w back-office (oprócz dokumentów kadrowych) krążą w Banku Spółdzielczym w Miliczu wyłącznie elektronicznie.

„Patrząc z perspektywy czasu, oceniam, że udostępnienie pracownikom elektronicznego miejsca pracy poprzez wdrożenie  systemu obiegu dokumentów zdecydowanie podniosło efektywność naszej pracy. Pracujemy szybciej, sprawniej, popełniamy mniej błędów. Wdrożenie kosztowało nas bardzo dużo wysiłku, ale w przeważającej większości był to czas poświęcony na usprawnienie wewnętrznych procesów, w tym zidentyfikowanie i wyeliminowanie wąskich gardeł. Dopiero tak zmodyfikowane procesy zostały zaimplementowane w systemie informatycznym. Dzisiaj wdrożony system nie tylko zwiększył efektywność pracy, ale stał się narzędziem do dalszego usprawniania, zmotywował pracowników do szukania usprawnień i kreatywnego wykorzystania dostarczanych przez system narzędzi.
Nie wyobrażam sobie już dzisiaj pracy w tradycyjnym, papierowym systemie.”

Katarzyna Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu

„Wysoka efektywność organizacyjna banku jest jednym z warunków, aby nasz bank był konkurencyjny i wzmacniał swoją pozycję na rynku. Musimy małym zespołem realizować takie same zadania jak duże banki komercyjne. Dlatego uznaliśmy, że musimy nauczyć się wykorzystywać dostępne na rynku narzędzia, aby sprostać stawianym przed nami wymaganiom. Zaczęliśmy od uporządkowania sposobu przechowywania i przetwarzania dokumentów eliminując korespondencje papierową i papierowy obieg korespondencji wewnątrz banku, a teraz przyszła kolej na procesy. Uznaliśmy, że zarządzanie dokumentami kosztowymi w formie elektronicznej pozwoli nam przyspieszyć obieg faktur i wyeliminować stresujące momenty, kiedy komuś przypomniało się, że ma w swojej szufladzie dokument, którego termin płatności już minął. Przez jakiś czas uczyliśmy się wspólnie z dostawcą aplikacji jak ten proces finansowy zautomatyzować, ale warto było poświęcić na to czas. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone wcześniej testami przebiegło bardzo sprawnie i teraz z przyjemnością patrzę na zadowolone miny moich pracowników, bo korzystają z systemu, który współtworzyli. Nie jest to oczywiście koniec pracy, bo z pewnością przyjdą nam do głowy nowe pomysły jak pracować lepiej i efektywniej. Wierzę jednak, że rozwiązanie, jakim dysponujemy podoła i stopniowo coraz więcej pracy wykonywać będzie za nas system informatyczny.”

                      Edyta Melchior – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu

Informacja o wdrożeniu


Qlik Sense w służbie banków spółdzielczych – doświadczenia Banku Spółdzielczego w Miliczu

Wszechogarniający nas dzisiaj zalew informacji powoduje, że potrzeba analizy danych jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Specyfika sektora bankowego sprawia, że właśnie w bankach jest to szczególnie widoczne. Duże banki komercyjne odpowiadają na to wyzwanie utrzymując sztaby analityków, budując hurtownie danych, wdrażając systemy typu Business Intelligence, za pomocą których służby informatyczne przygotowują potrzebne analizy i zestawienia. Rozwiązaniem optymalnym dla banków spółdzielczych może być Qlik Sense.

Qlik Sense w Banku Spółdzielczym w Miliczu