Oferta na przeprowadzenie analizy ryzyka wraz z rekomendacjami mającymi prowadzić do zgodności przetwarzania z RODO (1)